Obowiązek informacyjny

Szanowni Państwo,

Administratorem Państwa danych jest Budweb sp. z o. o., z siedzibą w Krakowie przy ul. Szwedzkiej 23/1, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS: 0000518592, numerem NIP: 6762478097 oraz numerem REGON: 123170876  (dalej: „Administrator”).

Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

1. realizacji umowy sprzedaży winiet, zawartej przez Państwa z Administratorem - na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, do czasu zakończenia umowy;

2. finansowo – księgowych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa m.in. podatkowych, do czasu wymaganego właściwymi przepisami prawa podatkowego;

3. obrony przez roszczeniami i dochodzenia roszczeń - na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO – na podstawie umowy, o której mowa w pkt. 1 powyżej;

4. marketingu bezpośredniego produktów i usług:
a. za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej i telefonicznej (w zależności od treści wyrażonej zgody) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO,
b. w zakresie innym, niż określony w lit. a. powyżej, n podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora)

5. analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych (przetwarzanie opiera się wówczas na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

W związku z celami, o których mowa powyżej odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty pośredniczące w wykonaniu umowy, a także podmioty pośredniczące w działaniach wykonywanych przez Administratora np. dostawcy usług IT, księgowych, kancelarii prawnych, czy też firm archiwizacyjnych. Dodatkowo, jeśli wyrazili Państwo zgodę, żeby Administrator przekazywał Państwa dane osobowe podmiotom trzecim w celach handlowych, odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być te podmioty trzecie.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane w celach marketingowych), prawo usunięcia swoich danych (z zastrzeżeniem, że nie jest to prawo bezwzględne), prawo ograniczenia przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody, jeśli przetwarzanie opiera się na jej podstawie. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością zawarcia z Państwem umowy sprzedaży winiet.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl